fbpx
2 minutes reading time (443 words)

Hyvinvointitarinoita koulusta

Hyvinvointitarinoita koulusta

Käymme usein kouluissa keskustelemassa opettajien kanssa oppilaiden hyvinvoinnin tukemisesta. Yhdessä kasvatusalan ammattilaisten kanssa on hedelmällistä miettiä tehokkaita tapoja tukea oppilaita. Koulun henkilökunnan avulla pystymme kehittämään palveluamme juuri sellaiseksi, joka palvelee kouluja parhaiten.

Uni antaa voimaa 

Eräs koulu huomasi analytiikkamme avulla, että heidän oppilaansa olivat hyvin väsyneitä. Terveystiedon opettaja päätti aloittaa oppilaiden kanssa projektin, jossa seurataan aktiivisesti nukkumisen määrää ja laatua, sekä kannustetaan toisia nukkumaan paremmin. Oppilaat keksivät erilaisia tapoja unen määrän ja laadun lisäämiseksi, ja tekivät julisteita, joissa kerrottiin unen merkityksestä ja annettiin vinkkejä parempaan nukkumiseen. Oppilaat kirjoittivat unipäiväkirjaa, johon he raportoivat mitä erilaisia keinoja he käyttivät levon lisäämiseksi. School Dayn analytiikka seurattiin tarkasti koko projektin ajan, jotta yhteys erilaisten tekojen ja niiden vaikutusten välillä konkretisoituisi.


Erilaisuus on rikkaus

Toisessa koulussa opettajista alkoi tuntua, että oppilaiden ennakkoluulot toisiaan kohtaan olivat lisääntyneet. School Dayn mittareista pystyttiin toteamaan, että oppilaat eivät oikein luottaneet toisiinsa, ja heidän mielestä erilaisten ihmisten kanssa työskentely ei ollut heille eduksi. Tämän koulun kekseliäs draamapedagogiikkaan erikoistunut yhteiskuntaopin opettaja ideoi pajatoimintaa, jonka avulla lopulta luotiin lyhyitä näytelmiä erilaisten ihmisten kohtaamisista. Kun School Dayn Sosiaalisten suhteiden mittareita tutkittiin myöhemmin, pystyttiin tämän projektin vaikutus toteamaan konkreettisesti. Koulun ilmapiirin oltiinkin jo havaittu kehittyneen positiivisemmaksi, ja mittarin avulla oli hienoa kertoa asiasta myös koulun ulkopuolelle.

Ravitse aivojasi

School Dayn analytiikkaa on käytetty hyväksi myös kotitalouden opetuksessa. Erään koulun opettaja huomasi, että oppilaiden ruokailutottumuksissa oli paljon parantamisen varaa ja hän lähti käsittelemään asiaa oppilaiden kanssa tutkimalla School Dayn mittareita, jotka näyttivät selkeästi, että monet oppilaat eivät syö aamupalaa eivätkä koululounasta, vaan täyttävät päivänsä epäterveellisillä välipaloilla. Asiaa työstettiin ruokapäiväkirjojen avulla. Lisäksi kurssilla harjoiteltiin tekemään terveellisiä, mutta herkullisia ruokia ja välipaloja, niiden ravintoarvoja ja ravintoarvojen vaikutuksia terveyteen tutkittiin. Lopulta kurssin digioppimiseen paneutuneen opettajan avulla oppilaat tekivät ruokablogeja, joissa kannustettiin terveelliseen elämäntapaan. Tilanteeseen asiankuuluvalla tavalla, ruokatottumuksista kertovien mittareiden käännyttyä positiivisempaan suuntaan, asiaa juhlittiin maukkaiden, mutta terveellisten herkkujen kera.


Tuetaan yhdessä hyvää

On tärkeää antaa lapsille ja nuorille se kokemus, että heidän mielipiteillään on merkitystä, ja että he voivat muuttaa asioita omassa elämässään. On myös tärkeää antaa positiivista palautetta kun se on ansaittu. School Dayn palvelu on erinomainen tuki tässä prosessissa. Lähtökohtatilanne ja tekojen seuraukset ovat seurattavissa konkreettisina diagrammeina. Hyvinvointi näyttäytyy asiana, jota voi ja pitää kehittää. Se on jatkuva prosessi, eikä staattinen tila. Aina voi muuttaa asiat paremmiksi. Jos unohdat nukkua tai syödä terveellisesti, mittarit muistuttavat. Jos yhdessä panostatte muiden huomioimiseen, ystävällisyyteen ja tasapuoliseen kohteluun, se tulee laajasti näkyville. Hyvää pitää tukea, ja luoda mahdollisuuksia sen lisäämiseksi.

Lue myös Kuopion klassillisen lukion käyttökokemukset School Dayn hyvinvointipalvelusta täältä

Ei ole mitään mitä ankaruudella saa aikaan, mitä lempeällä jämäkkyydellä ei saisi paremmin.

Jukka T. Sormunen, lukio-opetuspäällikkö, Kuopio
School Day selaimessa ja pian myös Teamsissa!
Yhteistyösopimus Eduscapen kanssa

Samanlaiset artikkelit

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://schoolday.com/