fbpx
4 minutes reading time (868 words)

School Dayn uusi hyvinvointimalli mittaa, selittää ja kehittää

School-Dayn-uusi-hyvinvointimalli-mittaa-selittaa-ja-kehittaa

Pian on kulunut tasan vuosi siitä, kun ensimmäiset oppilaat alkoivat käyttää School Dayn palvelua. Kuluneen vuoden aikana olemme saaneet valtavasti palautetta ja ideoita siitä, miten palvelua voisi kehittää. Yhteistyöverkostomme ja kumppanuustoimintamme on laajentunut, ja panostuksemme tutkimukseen ja tuotekehitykseen on moninkertaistunut. Kaikesta huolimatta parhaat ideat tulevat yleensä oppilailta.

Tutkimus ja kehitys -osastolla suurimmat panostukset on tehty data-analytiikkaan, automaatioon, visuaalisuuteen, käytettävyyteen ja hyvinvoinnin mallintamiseen. Viimeisestä kerron tässä hieman lisää.

Hyvinvointi ja tekoäly, kahden maailman välissä 

Hyvinvointi on aiheena tärkeä, koska kukaan meistä ei pärjää täällä yksin, ja toiset tarvitsevat apua enemmän kuin toiset. On valitettava tosiasia, että hyvinvoinnin asiantuntijoilla tai kouluyhteisön aikuisilla ei ole aikaa riittävästi jokaiselle lapselle.

Oppilaiden hyvinvointi johtaa parempaan sitoutumiseen oppimistilanteissa, ja sitä kautta parempiin oppimistuloksiin. Hyvinvointi on moniulotteinen ja -selitteinen käsite. Se kattaa monta elämän eri osa-aluetta. Esimerkiksi tutkimusten mukaan liikunnalla on positiivinen vaikutus oppimistuloksiin. Ja tietysti pitää muistaa, että hyvinvoivista oppilaista tulee hyvinvoivia aikuisia.

Matemaatikon näkökulmasta mielenkiintoinen haaste on ollut se, miten tuo kaikki hyvinvoinnin asiantuntijoiden tieto saataisiin opetettua tekoälylle, jota voitaisiin käyttää kouluyhteisöjen palvelemiseen. Kuulostaa hieman scifiltä, mutta kovin houkuttelevalta.

Hyvinvointi edustaa käsitteistöltään mahdollisimman syvää inhimillisyyttä. Toisin sanoen hyvinvoinnin käsitteet edustavat toista äärilaitaa siihen nähden, mitä tekoälyn kehittäjät tai matemaatikot tyypillisesti työstävät.

School Dayn hyvinvointimalli

Me School Dayssä kehitämme tekoälyä, joka hyödyntää hyvinvoinnin, pedagogian ja monen muun alan asiantuntijoiden osaamista niin, että voimme tarjota sen päivittäin kouluyhteisöille. Viimeisen vuoden suurin saavutus on mielestäni se, että olemme kehittäneet menetelmän, jolla perinteisiä pehmeitä arvoja edustavat osaajat saavat ilmaistua osaamisensa niin, että se on tekoälymme käytettävissä.

Meille ymmärrys hyvinvoinnista tulee suoraan kouluista. Parhaita asiantuntijoita ovat esimerkiksi oppilaat, opet, reksit, mutsit ja faijat. Meidän työmme School Dayssa on kerätä se ymmärrys, ja jalostaa se kaikkien käyttöön palvelumme kautta. Teemme sitä työtä parhaimpien tutkijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Olemme onnellisessa asemassa, sillä suomalainen pedagogian ja hyvinvoinnin tutkimus on kansainvälisesti mitattuna parasta maailmassa, ja siten meitä lähellä henkisesti ja fyysisesti. Ihan oikeastikin, autolla pari minuuttia, ja kävellen viisi. :-)

Mitä hyvinvointi on meidän mallissamme?

On selvää, että hyvinvointi on terminä laaja ja moniselitteinen. Me olemme School Dayssä halunneetkin pitää sen hyvin kokonaisvaltaisena asiana, joka käsittää eri iät, elämänvaiheet ja tilanteet. Esimerkiksi, jos hyvinvoinnilla pyritään edistämään oppilaan sitoutumista opiskeluun, ei voida puhua vain koulun puitteissa tapahtuvista hyvinvoinnin ilmiöistä.

Tällä hetkellä School Day -hyvinvoinnin sisältö keskittyy viiteen osa-alueeseen:

  1. Fyysiset olosuhteet
  2. Sosiaaliset suhteet
  3. Itsensä toteuttaminen
  4. Terveys
  5. Sosioemotionaaliset taidot

Koska kirjoittelen blogin noin kerran vuodessa, oletan että seuraavaa blogia kirjoittaessani tuo lista on pidentynyt. Jokainen viidestä osa-alueesta on jaettu tarkempiin hyvinvoinnin ilmiöihin, jotka muodostavat loogisia kokonaisuuksia liittyen kouluyhteisön arkeen. Juuri niiden ilmiöiden sisäisten ja ulkoisten vuorovaikutussuhteiden opettaminen tekoälylle on ollut meidän työmme.

Malli mittaa, selittää ja kehittää

Vuosi sitten tavoitteenamme oli löytää kouluyhteisön hyvinvoinnista ilmiöitä ja tuoda ne näkyväksi. Idea on edelleen validi. Mittaamalla hyvinvointia, lisäämme tiedolla johtamista ja autamme kouluyhteisöä puuttumaan oikeisiin asioihin.

Uudistetussa mallissamme halusimme viedä tämän pidemmälle; pyrimme löytämään myös selityksen sille, miksi jokin asia menee hyvin tai miksi se ei suju. Tämän vuoksi teimme hyvinvointimallistamme syvemmän. Tekoälymme ohjaa tiedonkeruuta ja etsii hyvinvoinnin poikkeamia.

Kuva 1. Kaavio selittää School Dayn hyvinvointimallin syvyyttä ja antaa käsityksen sen laajuudesta

Aiemmin luettelin 5 hyvinvoinnin osa-aluetta, jotka ovat mukana nykyisessä mallissamme. Jokainen osa-alue on jaettu 6-8 hyvinvointi-ilmiöön, joita on yhteensä 36. Jokainen niistä sisältää kyseistä ilmiötä mittaavia elementtejä, ja jokainen niistä on vielä jaettu selittäviin tekijöihin. Selittävät tekijät on mallinnettu, jotta voimme antaa tarkempaa palautetta kouluyhteisölle, ja tukea sen jäsenten hyvinvointia.

Mallimme on tietysti dynaaminen – se kehittyy ajan saatossa. Osia saattaa jäädä pois, ja uusia tulee tilalle. Niin voimme varmistaa, että pysymme ajan tasalla siitä, mitä kouluelämässä tapahtuu.

School Dayn kehittämä kouluyhteisöjen hyvinvointimalli on tarkin ja monipuolisin maailmalla kehitetyistä malleista. Malli perustuu laajaan tutkimukseen ja parhaiden suomalaisten opettajien tietotaitoon.

Vaikka kehitämme mallia huippututkijoiden ja kokeneiden opettajien kanssa, niin kaikki ideat kouluista otetaan vastaan. Etenkin koulut, jotka ovat kokeilleet malliamme, ovat erittäin tervetulleita esittämään omia ideoitaan siitä, miten voimme parantaa koulujen hyvinvointia.

Personoitu palaute auttaa kehittymään 

Koska School Dayn tekoälymalli sisältää mittaavia ja selittäv tekijöitä, voimme antaa kehittäväädataan pohjautuvaa ja personoitua palautetta opettajille, rehtoreille ja jopa oppilaille. Vastaavaa järjestelmää ei ole muualla maailmassa.

Jokainen rehtori haluaa kehittää omaa kouluaan ja tehdä siitä paremman. Me tiedämme hyvin, että paras koulu on se, missä on parhaiten voivat oppilaat. Jokainen opettaja haluaa, että oppilaat oppivat ja voivat hyvin. Vanhemmat haluavat tietää, että heidän lapsillaan on kaikki ok. Tietysti he haluavat, että lapset oppivat koulussa. Oppilaatkin haluavat voida hyvin ja saada neuvoja ja palautetta hyvinvoinnista.

School Dayn keräämää dataa käytetään antamaan palautetta kouluhallinnolle ja opettajille. Kouluhallinnolla on käytössään näkymä, joka yhdistää Wilman tiedot (arvosanat, poissaolot, tuntimerkinnät) hyvinvointidataan.

Opettajille on tarjolla kevyempi näkymä oman luokan tietoihin. Eli esimerkiksi kännykällä voi katsoa, miten hyvin omalla luokalla on tällä viikolla mennyt - ovatko oppilaat iloisia, vai onko joissain hyvinvoinnin tekijöissä haasteita. School Dayn tekoäly antaa opettajille ja rehtoreille palautekortteja asioista, jotka ovat menneet hyvin tai ehkä huonosti. Kun ope saa palautekortin, sen yhteydessä voi olla ideoita siitä, miten muut opettajat ovat kyseistä ongelmaa ratkoneet.

Myöhemmin syksyllä 2019 School Day tulee lisäämään palveluun myös Kehittävä Palaute Oppilaille -mallin, jossa annetaan personoitua hyvinvointipalautetta oppilaille kannustavaan sävyyn. School Dayn spirittiin kuuluu se, että lähestymme aina oppimista ja hyvinvointia positiivisesta näkökulmasta.

Mikko Kylväjä

Creative Director

Head of School Day Research

AI Modeling and Data Analysis

Primus-tiedon hyödyntämisen seuraava aalto
School Day mukana European EdTech Startups TOP 10 ...

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://schoolday.com/