fbpx
1 minute reading time (242 words)

Tiedolla johtaen kohti huippulaatuista ja tasa-arvoista koulua

Tiedolla-johtaen-kohti-huippulaatuista-ja-tasa-arvoista-koulua Tiedolla johtaen kohti huippulaatuista ja tasa-arvoista koulua

 Kunnissa ja kouluissa, joissa on halu ja ymmärrys kehittää pedagogisia ratkaisuja ja joissa mahdollistetaan oppilaiden oppiminen poistamalla oppimisen esteitä mm. hyvinvointia parantamalla, tapahtuu oikeansuuntaista kehitystä. Näissä kouluissa on kyky ja vapaus tehdä päätöksiä oppilaita ja opettajia tukien, tiedolla johtaen. Jokainen koulu on erilainen ja jokaisella koululla on omat vahvuudet. 

Näiden vahvuuksien löytäminen ja koulun johtaminen näitä vahvuuksia hyödyntäen ovat avaintekijöitä koulutuksellisen tasa-arvon toteutumiseen Suomessa. Koulujen ei tarvitse olla samanlaisia ja tasapäistäviä ollakseen tasa-arvoisia, mutta koulujen tulee kyetä hyödyntämään saatavilla oleva tieto kehittyäkseen ja löytääkseen omat vahvuutensa. Tämä luo mahdollisuuksia ja tasa-arvoa koulun monipuoliseen kehittämiseen.

Suomalaisen peruskoulun kehittämisen vakio puheenaiheesta, PISA-tuloksista, voi ja on tehty erilaisia johtopäätöksiä riippuen halutusta vaikutuksesta lukijassa tai kuulijassa. Tuloksista on havaittavissa mielenkiintoisia yksityiskohtia, joihin löytyy perusteltuja tulkintoja. Tällaisia ovat mm. sukupuolten väliset erot oppimisessa, alueelliset erot tuloksissa ja matematiikan oppimistulosten kehitys. PISA-tulosten takana on valtava määrä näkymätöntä dataa, joka voidaan tehdä näkyväksi ja hyödyntää oppilaiden hyvinvoinnin edistämisessä ja sitä kautta oppimistulosten kehittämisessä.

Ymmärrys avaimena

Suomessa on itsepintaisesti ajateltu koulujen olevan tasa-arvoisia ja tasalaatuisia. Eri tahojen julkaisemat tutkimustulokset osoittavat, että näin ei ole. Koulujen taso vaihtelee alueittain, kunnittain ja jopa kouluittain saman kunnan sisällä. Alueittaisten erojen syynä ei kuitenkaan ole maantieteellinen sijainti, opettajien koulutuksen eriarvoisuus tai todistetusti raha ja leikkaukset.

Kiinnittämällä huomiota koulun toimintakulttuuriin, identiteettiin ja oppilaiden hyvinvointiin voimme mahdollistaa oppimisen taustatekijöistä riippumatta. Kehittämällä tiedolla johtamista, antamalla vastuuta kouluille ja opettajille sekä vahvistamalla koulukohtaista kehittämistä, osaamista ja ymmärrystä kouluilla voidaan jälleen osoittaa Suomen olevan koulutuksen edelläkävijöitä maailmalla.

Sampo Lokki

Vice President, Sales
Sampo vahvistamaan School Dayn tiimiä!
School Day mukana Vantaan opettajien ja rehtorien ...

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://schoolday.com/